Disclaimer voor de website van U-Page – www.u-page.nl

Algemeen: 

APOODesign (Kamer van Koophandel 50438921), hierna te noemen APOODesign, verleent u hierbij toegang tot U-Page.nl (de Website) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. APOODesign behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid: 

APOODesign spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

 

Auteursrechten: 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij APOODesign. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van APOODesign, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

U-Page

Adres : Wildenberg 29
Postcode : 2716NE
Plaats : Zoetermeer, Nederland

Telefoon : (+31) 06-41422089
Email :

KVK nummer : 50438921
BTW nummer : NL146096940B01

Bankgegevens

ING Zoetermeer Nederland
IBANnummer : NL11INGB0004948277
BICnummer : INGBNL2A

U-Page-Logo-Wit-sm.png
U-Page logo

Wildenberg 29, 2716NE Zoetermeer
KVK nummer: 50438921

Algemene voorwaarden | Privacy  |  Cookies  |  U-Page kenmerken

Prijzen incl. btw tenzij expliciet anders aangegeven