Privacybeleid

Privacy- en cookieverklaring U-Page en APDcreations

Indien u de website u-page.nl bezoekt, worden er privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens van u verwerkt. APDcreations acht uw privacy van groot belang. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden:

 

 • Informeren. Wij willen u zo goed mogelijk informeren over hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Verzameling beperken. Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot datgene wat nodig is voor de goede werking van de website en de door u gevraagde diensten.
 • Beveiligen. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • Toestemming. Wij vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming wettelijk is vereist.
 • Rechten van betrokkenen. Wij respecteren uw recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien, te corrigeren of te verwijderen en eventuele andere rechten die u op grond van de toepasselijke privacywetgeving heeft.


In deze privacy- en cookieverklaring kunt u lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen.

 

Het gebruik van persoonsgegevens:

Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen ook persoonsgegevens zijn. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven (bijvoorbeeld via het contactformulier op de website) of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor wij deze hebben verkregen, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. Afhankelijk van welke functionaliteiten die u via de website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • telefoonnummer;
 • factuuradres;
 • e-mailadres;
 • betalingsgegevens;
 • inloggegevens;
 • geslacht;
 • IP-adres.


Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt voor de onderstaande doeleinden (en voor doeleinden die daar nauw mee samenhangen):

 • het verlenen van toegang tot de website;
 • het aanbieden van functionaliteiten via de website; het aanmaken van uw account;
 • het controleren van toegang tot uw account; het afhandelen van uw bestellingen;
 • het factureren van de afgenomen diensten; het registreren van domeinnamen;
 • het versturen van nieuwsbrieven;
 • het verbeteren en evalueren van onze website en dienstverlening;
 • het beantwoorden en afhandelen van door u gestelde vragen;
 • het aanbieden van gerichte advertenties via zoekmachines.

 

Account en bestellingen:

Voor het beheer en gebruik van bepaalde diensten heeft u een account nodig voor het portaal ‘Mijn Account. Dit account kunt u aanmaken zodra u een bestelling via de website plaatst. Via Mijn Account kunt u de diensten beheren en configureren. Ook kunt u via Mijn Account aanvullende bestellingen plaatsen.

Nadat uw account is aangemaakt, bewaren wij de door u opgegeven persoonsgegevens via uw account. Dit doen wij zodat u deze niet telkens opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij contact met u kunnen opnemen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, voor facturatie en betaling en om u een overzicht te geven van de diensten die u bij ons heeft afgenomen.

 

Registratie van domeinnamen:

Indien u via de website een domeinnaam registreert, kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een derde partij die een register van domeinnamen bijhoudt, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) en Openprovider. Deze derde partij kan bepaalde persoonsgegevens (zoals uw naam en e-mailadres) opnemen in een openbaar register. Via dit register kan iedereen inzien wie de houder van een bepaalde domeinnaam is.

Welke gegevens er in het register worden opgenomen, is afhankelijk van de door u gekozen domeinextensie. Wij hebben geen invloed op de manier waarop uw gegevens door eventuele derde partijen worden verwerkt. Indien u hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met de partij die het register voor de door u gekozen domeinextensie beheert.

 

Contactformulier en e-mails:

Indien u vragen heeft over U-Page of de door ons aangeboden diensten, kunt u contact met ons opnemen. U kunt onder andere contact opnemen via het contactformulier op onze website en via e- mail. Raadpleeg onze      voor actuele contactgegevens.

Indien u het contactformulier op de contactpagina invult, of wanneer u ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

 Cookies:

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met de pagina’s van onze website wordt meegestuurd en in het geheugen van uw apparaat wordt opgeslagen. De informatie die in een cookie wordt opgeslagen kan worden overgebracht naar onze eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Op onze website worden cookies gebruikt om:

 

 • bepaalde functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen ( technische en functionele cookies );
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website en onze diensten te verbeteren ( analytische cookies );
 • het internetaanbod voor u interessanter te maken door middel van gerichte advertenties ( advertentie cookies );
 • u de mogelijkheid te bieden om de informatie op onze website te delen via verschillende ‘social media’ ( social media cookies ).

 

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een banner getoond waarin wordt aangegeven dat indien u verder klikt op de website, u ons toestemming geeft om alle cookies en plug- ins te gebruiken zoals omschreven in deze privacy- en cookieverklaring. Wanneer u ons toestemming geeft om cookies te plaatsen, kunnen wij cookies van de onderstaande partijen plaatsen:

 

Op de Cookie pagina kunt u de volledige lijst inzien van de eventuele en actuele cookies die wij plaatsen.
Tevens is het mogelijk uw cookie instellingen te herzien c.q. te wijzigen.

 

Wij hebben geen controle op hetgeen de bovenstaande partijen zelf met gegevens doen die via de geplaatste cookies worden verkregen. Meer informatie over de wijze waarop deze partijen de verkregen gegevens opslaan en wat zij met deze gegevens doen, kunt u vinden in de privacyverklaring van de betreffende partij (let op: deze kan regelmatig wijzigen).

 

In- en uitschakelen van cookies:

U kunt het plaatsen van cookies uitschakelen door uw browserinstellingen te wijzigen. Bekijk de handleiding van uw browser voor exacte instructies. Houd er wel rekening mee dat (bepaalde functionaliteiten op) de website mogelijk niet of niet-volledig werken indien u de cookies uitschakelt.

 

Verwijderen van cookies:

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw sitebezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

 

Websites van derden:

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website verbonden zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derden:

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, zullen wij niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of in gevallen waarin wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

 

Beveiliging:

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

 

Bewaartermijn:

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt of verkregen, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking en eventuele wettelijke bewaartermijnen.

 

Rechten van betrokkenen:

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. U kunt uw verzoeken richten aan:

APDcreations Wildenberg 29

2716 NE Zoetermeer

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om uzelf te identificeren, voordat wij gegevens toesturen. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de betreffende cookie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser.

 

Wijzigingen privacy- en cookieverklaring:

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Autoriteit Persoonsgegevens:

Wij helpen u graag als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de geldende privacywetgeving hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contact:

Mocht u verder, na het lezen van onze privacy- en cookieverklaring, nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

APDcreations Wildenberg 29

2716 NE Zoetermeer 

+31 (0) 79-785-09-04

U-Page

Adres : Wildenberg 29
Postcode : 2716NE
Plaats : Zoetermeer, Nederland

Telefoon : +31 (0) 79 200 21 51
Email :

KVK nummer : 50438921
BTW nummer : NL146096940B01

Bankgegevens

ING Zoetermeer Nederland
IBANnummer : NL11INGB0004948277
BICnummer : INGBNL2A

U-Page-Logo-Wit-sm.png
U-Page logo

Wildenberg 29, 2716NE Zoetermeer
  079-2002151
KVK nummer: 50438921

Algemene voorwaarden | Privacy  |  Cookies  |  U-Page kenmerken

Prijzen incl. btw tenzij expliciet anders aangegeven